آموزش قانون کار درون سازمانی

مرکز مشاوره و آموزش قانون گستر با هدف توسعه دانش و ارتقاع مهارتهای مدیران کارفرمایان ، کارشناسان ارشد امور اداری و منابع انسانی ، رویدادهای آموزشی در حوزه قانون کار ، امور قراردادهای کار ، تکالیف و تعهدات کارفرمایان و کارگران را به صورت درون سازمانی و در محل شرکتها و سازمانها برگزار نماید .

این طرح آموزشی بر اساس ترکیب نیازهای شرکتها با توجه به مشکللات جاری ، اختلافات کارگری و کارفرمایی ، عدم توجه به تنظیم اصولی قراردادهای کار ، امور تسویه حساب پرسنلی ، تعریف و طراحی آموزشی میگردد .

به عبارت دیگر برنامه آموزشی بر اساس شرایط حاکم مجموعه ها و یا چالش های خاص سازمانی و منطبق با  نیاز سنجی آکوزشی ، هدفگذاری و ارائه می شود .

سبد خدمات آموزشی درون شازمانی :

دوره آموزشی پیشرفته و تخصصی قوانین و مقررات کار در ایران

دوره آموزشی تنظیم قراردادهای کار

دوره آموزشی آشنایی با تکالیف و تعهدات طرفین قرارداد کار

دوره آموزشی حقوق ، دستمزد و نحوه تسویه حساب پرسنل

دوره آموزشی دادرسی کار در نظام حقوقی ایران

فرآیند درخواست :

فاز اول : درخواست برگزاری دوره به صورت کتبی از سوی مجموعه متقاضی

فاز دوم : جمع آوری درخواستها و ارائه به واحد ارجاع

فاز سوم : بررسی نیاز آموزشی و تعیین زمان جهت برگزاری دوره

فاز چهارم : تعیین استاد و اعلام تاریخ و استاد به مجموعه متقاضی

فاز پنجم : برگزاری دوره آموزشی و ارائه گواهینامه


هم اکنون اقدام کنید !

شرکتها و سازمانهای علاقه مند به بهرمندی از دوره های آموزش درون سازمانی می توانند به ۳ روش زیر جهت ثبت درخواست خود اقدام نمایند :

اول : تماس با شماره تماس هاس : ۷۷۵۱۵۱۵۲- ۷۷۵۱۴۱۷۶ – ۷۷۵۱۴۱۷۷ – ۷۷۵۱۴۱۷۸

دوم : ارسال درخواست به ایمیل : ghanoongostarroshan@yahoo.com

سوم : تکمیل فرم ذیل و ارسال درخواست